Tag

PEPSICO
Sanja Bušić, Marketing Lead South Central Europe and Baltics, PepsiCo
Ljiljana Radosavljević, Menadžer javnih politika i korporativnih komunikacija kompanije Marbo Product, članice PepsiCo grupe