Tag

MARBO PRODUCT
Ljiljana Radosavljević, Menadžer javnih politika i korporativnih komunikacija kompanije Marbo Product, članice PepsiCo grupe