Tag

MILENA MIĆANOVIĆ
Milena Mićanović, Direktor za komunikacije i odnose sa javnošću, OTP banka Srbija