Tag

SBB
Milija Zeković, CEO, SBB Srbija i Telemach Montenegro govorio je za Mark Club o kvalitetnom korisničkom iskustvu – šta ovaj termin danas znači iz ugla kompanije, a šta iz ugla korisnika. Kompanija SBB ove godine slavi 20 godina uspešnog poslovanja. Šta su, po Vašem mišljenju, bili odlučujući faktori u poslovnoj politici koji su omogućili da SBB danas...
Minja Jugović Janjić, Direktor sektora za marketing i komunikacije, SBB