Tag

ŽELJKA ĆIRIĆ JAKOVLJEVIĆ
Željka Ćirić Jakovljević, Direktorka odeljenja za PR i odnose sa medijima, Banca Intesa