Verujemo u moć pojedinca

Sanja Tomić, Employee Communication Manager, A1 Srbija i dobitnica Mark Awards priznanja u kategoriji INTERNAL COMMUNICATIONS MANAGER OF THE YEAR, koje dodeljuje Marketing mreža najuspešnijim stručnjacima iz kompanija u Srbiji.

Kako biste ocenili stanje internih komunikacija u Srbiji?

Interne komunikacije definitivno dobijaju na značaju poslednjih godina u kompanijama u Srbiji. Tome je doprinela i pandemija korona virusa koja je u fokus stavila dobrobit zaposlenih i potrebu da se sa njima više i češće komunicira zbog rada na daljinu. Lideri su, takođe, uvideli da su zaposleni pravi ambasadori brendova i kompanija, i da je potrebno da, pre svega, oni budu informisani o kompanijskim planovima i aktivnostima, a zatim i korisnici usluga. To nije bio slučaj pre desetak godina. Potrošač je bio jedino važan i zadovoljenje njegovih potreba.

Interne komunikacije su važne i radi privlačenja i zadržavanja talenata, koji imaju drugačija očekivanja od kompanija vezana, pre svega, za adekvatan balans između privatnog i poslovnog života. Posvećuje se veća pažnja benefitima za zaposlene koje je potrebno interno iskomunicirati, a zatim i eksterno u vidu employer brandinga koji, u poslednje vreme dobija na značaju, takođe. Sada u mnogim kompanijama imamo i pozicije posvećene isključivo iskustvu zaposlenih na poslu (employee experience menadžeri), i to je prirodni i poželjni razvoj internih komunikacija.

Sve ovo se najviše dešava u velikim kompanijama, dok u malim i srednjim preduzećima postoji veći prostor za unapređenje internih komunikacija i podizanje svesti o važnosti brige o zaposlenima. Posvećenost ljudima i njihovoj dobrobiti je nešto na čemu može više da se radi u Srbiji. Koliko ćemo biti posvećeni zaposlenima, toliko će oni biti posvećeni poslu i kompanijskim ciljevima. Potrebno je više slušati ljude, ohrabrivati ih i uključivati ih u odlučivanje. U tom smislu, interne komunikacije treba da budu još prisutnije u srpskim firmama i vremenom postanu strateški partner lidera u poslovanju.

Šta uspešne kompanije danas mogu dodatno da ponude svojim zaposlenima i privuku talente?

Kompanije koje su spremne da se prilagode novim potrebama zaposlenih i obezbede im veću fleksibilnost i bolje uslove rada imaće prednost u privlačenju i zadržavanju talenata. Više nije dovoljno samo raditi u jakoj kompaniji za dobru platu. Zaposleni žele da budu vrednovani, da imaju osećaj pripadnosti kompaniji kojoj je stalo do svojih zaposlenih, ali i do zajednice u kojoj posluju. Žele da imaju mogućnost napredovanja i razvoja – ostvarenja svog punog potencijala.

Hibridni način rada se sada već podrazumeva kao pogodnost koju talenti očekuju od poslodavca. Dakle, rad na daljinu, fleksibilno radno vreme i poštovanje slobodnog vremena. Uz to svakako idu u paketu i pogodnosti vezane za dobrobit i zdravlje zaposlenih, pa i njihovih porodica. Kompanija koja želi da privuče talente mora da neguje i korporativnu kulturu, koja promoviše jednakost, različitost i inkluziju, ali i da ima jasnu viziju i vrednosti koje zaista živi u praksi i nema ih samo na papiru.

Da li je B2E (business to employee) model poslovanja budućnosti?

Sudeći po svemu pomenutom, da, B2E je već model poslovanja sadašnjosti, pa i budućnosti, nadam se. Zaposleni je konačno u centru pažnje, gde mu je i mesto. Ukoliko želimo da budemo atraktivni korisnicima kao kompanija, moramo najpre da budemo atraktivni zaposlenima i zadobijemo njihovo poverenje. Ostaje još da ovaj model primeni što više kompanija i radi na unapređenju iskustva zaposlenih koji posledično kreiraju i dobro korisničko iskustvo za potrošače.

Kako danas merimo uspeh internih komunikacija?

Rezultati internih komunikacija se mere već oprobanim metodama koje uključuju ankete, istraživanja zadovoljstva zaposlenih, fokus grupe, praćenje reakcija i interakcija na poslovnoj društvenoj mreži ili intranetu. Takođe, sam uspeh kompanije i rezultati poslovnih ciljeva pokazuju koliko su interne komunikacije efikasne i uspešne.

Pored svih ovih alata, važno je osluškivati ljude. Redovna razmena informacija sa timovima iz različitih delova organizacije i upoznavanje načina na koji funkcionišu mogu da pokažu koliko su ljudi upućeni u aktuelna dešavanja i poslovne ciljeve kompanije i pomognu u oceni uspešnosti internih komunikacija. Kao rezultat tog osluškivanja, mislim da ćemo vremenom sve više raditi na personalizaciji poruka koje šaljemo različitim grupama zaposlenih i time dobiti bolji efekat komunikacije.

Koji projekat biste izdvojili u 2021. godini na koji ste najponosniji, a koji je ostvario izuzetne rezultate?

To bi definitivno bio uspeh internih komunikacija na projektu rebrendiranja Vip mobile u A1 Srbija koji se desio početkom 2021. godine. Interna kampanja je, tokom celog projekta rebrendiranja, bila realizovana online i uspela da ljude drži redovno informisanim i zainteresovanim za sve promene koje su usledile.

Nakon ove velike transformacije, tim internih komunikacija imao je za cilj da povrati zajedništvo među zaposlene, učvrsti njihovu posvećenost i motivaciju u okruženju novog brenda i ojača korporativnu kulturu. Osmišljavanjem i realizacijom niza kreativnih aktivnosti posvećenih zaposlenima, želeli smo da otklonimo sumnje i strahove od promena, omogućimo zaposlenima da sagledaju snagu novog brenda koji uvažava postojeće vrednosti i kulturu, i izgrade osećaj pripadnosti. U isto vreme, internom komunikacijom želeli smo da osnažimo kolege da i sami pokreću i prihvate promene, verujući u moć pojedinca kao jednog od važnih stubova A1 brenda.

Međusobna podrška kolega, kreativnost, entuzijazam i volja da se u neizvesnim uslovima da maksimum i održi duh našeg kolektiva rezultat je na koji smo posebno ponosni.

Šta za Vas znači Mark Awards priznanje i kako će ono uticati na Vašu dalju karijeru?

Samo postojanje Mark Awards priznanja je značajno za naše tržište, jer doprinosi promociji struke, deljenju dobrih primera iz prakse i priča profesionalaca, koji nas inspirišu da pomeramo granice. Iako se ovo priznanje dodeljuje pojedincima za lične poslovne uspehe, jasno je da iza uspeha pojedinca u kompanijama, posebno kada je reč o internim komunikacijama, stoje timski rad i neizostavna saradnja sa brojnim kolegama. Mark Awards priznanje je veoma lepa potvrda uspešnosti i snage internih komunikacija u koje smo kolege i ja uložili mnogo energije, truda i kreativnosti poslednjih godina u težnji da sačuvamo zajedništvo i jedinstveni timski duh koji krasi kompaniju A1 Srbija.